Dilatacije

U svom prodajnom programu nudimo i dilatacijske profile raznih tipova i materijala prilagođene raznim tipovima i uvjetima primjene. Ovi profili koristi se kako bi kompenzirali termodinamički pomaci i utjecaj velikih sila na površinu podne obloge. Osim standardnih dilatacija koje se ugrađuju uz keramiku i glazure postoje i konstruktivne dilatacije koje se koriste u puno složenijim uvjetima i koje kompenziraju puno veće sile i pomake u svim smjerovima, te učestale veće terete i prolaz vozila.