Profili za pod

Profili za keramiku na podovima mogu imati funkciju kao završni, prijelazni ili pokrovni profili. Glavna tehnička uloga im je da zaštite najosjetljiviji dio keramike, njene rubove i završetke te omoguće prijelaze i spojeve s drugim materijalima. Omogućuju izradu prijelaza koji se nalaza u istoj ili različitoj visini. Osim toga, osiguravaju vizualno privlačnu i ravnu završnu obradu vanjskih rubova keramike, posebno kod neravnih pločica ili neglazirnih rubova keramike te pokrivaju sve eventualne nesavršenosti nastale montažom pločica.