Profili za zid

Profili za keramiku na zidovima imaju tehničku ulogu da zaštite najosjetljiviji dio keramike, njene rubove i završetke te vizualnu ulogu da u sistemu s keramikom i fugama daju skladan i efektan dizajn. Osim mehaničke zaštite keramike, osiguravaju i skladne i funkcionalne prijelaze između zidova i podova te zidova i površine kade.

Kako bi se zadovoljile različite tehničke potrebe i dizajnerski zahtjevi interijera dostupni su različiti materijali, površinske obrade i boje materijala te oblici profila za zid. Dostupni su kao L-profili, obli profili, kvadratni (DECO) profili, ukrasne bordure, profili na spojevima zidova i podova (holkeri), profili za kade te profile za ugradbenu LED rasvjetu.