Clipper profili

Ova skupina profila dolaze kao varijabilni sistemski profili koji se sastoje od tri dijela. Koristi se za debljine podova u rasponu od 6-20 mm bez vidljivih vijaka za pričvršćenje. Trokomponentna konstrukcija sastoji se od čvrstog aluminijskog nosećeg profila, stezaljki koje se lako postavljaju i aluminijskog gornjeg profila nudi vizualno i tehničko rješenje za razna područje primjene od prikrivanja i fiksiranja podova na područjima dilatacija, završetaka ili premošćivanja razlike u visinama kod različitih ploha.