MacanPT > Politika privatnosti

Politika privatnosti

Tko smo

Macan PT d.o.o.
Volavec 12
10432 Bregana
Hrvatska

Pridajemo osobitu pažnju zaštiti osobnih podataka i privatnosti svojih korisnika u skladu sa važećim propisima.

Ovom politikom privatnosti (dalje: Politika) Macan PT d.o.o. želi svojim korisnicima pružiti jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka u okviru usluga koje nudi.

Područje primjene

Ova Politika odnosi se na korisnike web stranice odnosno na sve osobe čije osobne podatke prikupljamo, koristimo ili na drugi način obrađujemo.

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi; pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator; ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Obrada osobnih podataka je svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju nad osobnim podacima bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Politika se primjenjuje na sve aktivnosti obrade osobnih podataka u kojima je Macan PT d.o.o. voditelj obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka).

U slučaju kad je Macan PT d.o.o. izvršitelj obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka poštivat ćemo dodatno i politiku privatnosti koju definira voditelj obrade.

Koje osobne podatke prikupljamo

Macan PT d.o.o. prikuplja osobne podatke (dalje: podatke) korisnika na način:

  • Izravno od korisnika i to na način da nam ih sam korisnik dostavi putem ispunjavanja forme na web stranici.

Privola korisnika

Pod privolom korisnika smatra se dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želje korisnika kojim korisnik izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka u određene svrhe (tzv. opt-in). Privola se daje elektroničkim putem.

Kolačići

Macan PT d.o.o. na svojim web stranicama ne koristi kolačiće.

Kako štitimo osobne podatke

Koristimo niz tehničkih i organizacijskih mjera zaštite podataka korisnika od neovlaštenog uvida osoba unutar i izvan Macan PT d.o.o., izmjene, gubitka, krađe i bilo koje druge povrede i zlouporabe podataka u skladu s aktualnim propisima u Republici Hrvatskoj, kao i najboljom europskom praksom.

Prava korisnika

Korisnik ima, pod uvjetima iz Opće uredbe o zaštiti podataka, pravo na pristup svojim osobnim podacima koje prikupljamo, pravo na brisanje (zaborav), pravo na ograničenje obrade, pravo na prigovor, pravo na prenosivost podataka te pravo na ispravak osobnih podataka, ukoliko su oni neispravni.

Za sva pitanja vezana uz obradu podataka korisnik se može obratiti na kontakt adresu: macanpt@macanpt.hr

Za pitanja vezana uz zaštitu osobnih podataka potrebno je obratiti se na e-mail: macanpt@macanpt.hr ili putem pošte na adresu sjedišta.

Na prikupljanje i obradu osobnih podataka korisnik ima pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.

Zadnja izmjena

17.05.2023.