Hidroizolacija

U prostorima s izraženom vlagom trebala bi se osigurati kvalitetna hidroizolacijska svojstva zidova i podova kako se ta vlaga ne bi prenosila u same zidove i podove objekta. Za osiguravanje kvalitenih hidroizolacijskih svojstava nudimo jednokomponentne i dvokomponentne hidroizolacijske mase koje u kombinaciji s brtvenim trakama i ostalim priborom osiguravaju funkcionalan sustav u mokrim i vlažnim područjima. Prilikom kupnje i odabira voditi brigu da je odabrani proizvod primjeren uvjetima i načinu primjene a sama priprema i uporaba mora biti prema naputku proizvođača.