Impregnacija

Temeljni premaz za nanošenje na kritične i upojne podloge (npr. beton, žbuku, porobeton, glineni blokovi i dr.). Smanjuje upojnost podloge i poboljšavaju prianjanje i vezivanje obloga za podloge. Prilikom kupnje odabir vrste impregnacije mora odgovarati uvjetima primjene i namjeni prema naputku proizvođaća

Filter

Filter