Obli profili economy

U paleti profila (lajsni) Macan PT nudi oble završne profile koji mogu učinkovito zaštiti otvorene rubove keramike, spojeve na uglovima ploha kao i na uglovima raznih drugih mjesta kako bi zadovoljili tehnički dio tako i istaknuli vizualni naglasak sustava s keramikom ovisno o zahtjevima i dizajnerskim željama. Kod odabira oblog profil (lajsne) treba voditi brigu o uvjetima korištenja, treba odabrati prikladan profil u odnosu na kemijsku i mehaničku izloženost profila i moguća oštećenja tokom korištenja.

Osim odabira materijala ključan je i odabir visine profila ovisno o debljini keramike uz koju se primjenjuje. Pri ugradnji profili trebaju biti u istoj razini s keramikom a između spoja profila (lajsne) i keramike obavezno mora biti razmak u širini fuge zapunjen fleksibilnim vezivom (masa za fugiranje).