Okapnice

Okapni profili (lajsne) primjenjuju se kao zaštita za rubove terasa prekrivene keramičkim ili sličnim oblogama. Ovaj profil ima ulogu da učinkovito zaštiti rubove keramike i pospješi oticanje vode dalje od rubova i čela same terase, balkona ili neke druge površine na kojoj se primjenjuje.  Okapni profili se koriste kako bi zadovoljili tehnički dio i istaknuli vizualni naglasak sustava s keramikom. Osim odabira materijala ključan je i odabir visine profila ovisno o debljini keramike uz koju se primjenjuje. Pri ugradnji okapni profili trebaju biti niži od razine keramike a između spoja profila (lajsne) i keramike obavezno mora biti razmak u širini fuge zapunjen fleksibilnim vezivom (masa za fugiranje).