PVC dilatacije

U paleti proizvoda nudimo i razne PVC dilatacije, raznih tipova i namjene. Prilikom odabira ovog pofila treba se voditi uvjetima primjene, koji stupanj mehaničke otpornosti treba zadovoljiti, te uz koju visinu keramike se ugrađuje. PVC-dilatacije se koriste kako bi omogućile i kompenzirale termodinamičke pomake i pritiske na površini podloge od keramičkih pločica, kamenih obloga, opločnika Dilatacije se ugrađuju u podlogu tako da njena vrša razina bude u istoj razini s pločicama ili niža, između profila i završne podloge nužno je ostaviti razmak širine fuge za fleksibilni vezivni materijal prema uputi proizvođača koji je iskazan na slici u tehničkome listu. (Profil ne smije viriti iznad pločice).