L-profili

Profili služe za zaštitu rubova keramike, prijelaze i kontakte keramike s drugim materijalima kako bi se zadovoljio tehnički dio izvedbe te vizualnu uklopio s odabranom keramikom.

Kod odabira materijala L-profila treba voditi brigu o uvjetima korištenja te odabrati prikladan materijal u odnosu na njegovu kemijsku i mehaničku izloženost te moguća oštećenja tijekom korištenja.